top of page
options.gif

אפשרויות

תרצו חלבי, פרווה או בשרי?

 קופי

כתיבה מאפס-

'בראש' של  יהודי אמריקאי.

מודעה, פרוספקט, או דף נחיתה באנגלית.

Screenshot 2020-09-06 11.47.42.png
Screenshot 2020-09-06 11.39.40.png

שירים,  
חרוזים וספרי ילדים.

תרגום ספרי ילדים לאנגלית, כולל חרוזים. התרגום ישקף את העברית, ומצד שני, (עם קצת יצירתיות) האנגלית יתחרז.                

 תרגום

Screenshot 2020-09-06 12.18.31.png

אילו סוגי תרגום לאנגלית 'ראש אמריקאי' מבצעת?

אני מתרגמת אתרים, ברושורים, מודעות וקמפיינים במייל, וכן תרגום תורני, עלונים וסיפורי ילדים, כולל החריזה, ותרגום טכני.

bottom of page