roshamerikaei_02.gif

גלריה

תרגום אתר עבור האולם אירועים בירושלים: The Mill

הגהה על כל פריטי מכירה הפומבית של בית המכירה הפומבית הבינלאומית 'גנזים'

תרגום אתר לחברה הבינלאומית להכשרה תורנית:  'דעת'.

תרגום אתר עבור ארגון החסד: 'קפה בכותל'

תרגום כל פריטי מכירה הפומבית של

בית המכירה הפומבית הבינלאומית: "צפונות"

תרגום מודעות עבור רשת החנויות נעליים לגברים הידועה: 'מיין שיך'

כתיבת שיר בחרוזים באנגלית

עבור החברה לעיצוב ויצור פרוכות בארץ ובעולם : MyParochet

תרגום פרוספקט התרמה עבור כולל נס ציונה

קופי באנגלית עבור פריטי משלוח מנות

למכירה של החברה הבינלאומית: GlobalGift

תרגום ספרי ילדים לאנגלית

תרגום מודעה עבור 'מיין שיך 

רשת חנויות נעליים לגברים, הידועה.

לקוחות ממליצים

ב"ראש אמריקאי" מלבד תרגום יש רצון אמיתי
לתת את את הביטוי האמיתי,
כל מילה בטקסט מקבל שירות בפני עצמו,
ובעצם הפידבקים מהלקוחות האמריקאים על האנגלית המשובחת אומרת הכל...

נחום קאהן,  מנכ"ל 'צפונות'. בית מכירות לספרים עתיקים וכתבים

כתבו לי איזו תרגום אתם צריכים, ואתן לכם מחיר.

לשלוח מייל לא עולה כסף...