top of page
options.gif

תרגום מדויק- אפשרי???

תרגום מדויק- אפשרי?

תרגום מדויק? או תרגום שבאמת משקף את המסר שלכם?

הבעיה עם תרגום מדויק היא שזה פשוט נשמע מתורגם.
לדוגמא, אם מתרגמים: "המאור הגדול, הרב פלוני אלמוני":
'The great light, Rabbi Plony Almony'

זה מצחיק באנגלית. או שהאדם הוא מנורה גדולה התלויה מהתקרה, או שמדברים כאן בשפת 'אנגלית עתיקה' שלא מתאימה לשימוש במיילים ובמודעות.  לכן במצב כזה, צריך לכתוב משהוא אחר שמביע את המסר שהוא אדם גדול. כמו:
 
The Great Leader, Rabbi Plony Almony או The Great Tzaddik, Rav Plony Almony 
תלוי מי קהל היעד- חרדי/דתי או יהודי כללי.

לכן, בתרגום שמעביר את המסר שלכם, המתרגם קורא את המשפט שכתבתם כדי להבין איזו מסר אתם רוצים להעביר במשפט זה. ואז, הוא לא "מתרגם" אותו.

הוא פשוט כותב משפט באנגלית שמעביר את המסר הזה.

כך לא יוצא לו משפטים מסורבלים (בעברית הם לא מסורבלים- אבל כשמתרגמים אותם הם נהפכים למסורבלים...) בסופו של דבר, המשפט שהמתרגם יכתוב יהיה דומה או לפעמים כמעט זהה למשפט בעברית- אבל בדרך כלל לא זהה ממש. (כדי שהקוראים לא יתחילו לדמיין לעצמם מנורה גדולה תלויה מהתקרה...)

 

במיוחד בתרגום תורני לאנגלית, חשוב לתרגם באופן שהדברים יהיו מובנים לקורא היהודי, בביטויים שהוא רגיל לשמוע.
 כמבון שלא בתרגומם המדוייק, כפי שהדגמנו ב"מאור הגדול" לעיל. ביטויים אלו משתנים לפי קהל היעד: חרדי/דתי או יהודי כללי. לשני קהלי יעד אלו, לא תמיד כותבים עם אותם הביטויים.

bottom of page