top of page
options.gif

תרגום תורני

תרגום תורני.png

תרגום תורני לאנגלית חייב לענות על שני תנאים מקדימים:

1. תרגום על ידי אדם תורני.

2. תרגום ע"י אדם המכיר כיצד קהל היעד נוהג להתבטאות בנושאים תורניים.

1. תרגום על ידי אדם תורני:

כמובן, חשוב שאדם שהוא כלי טהור, יהיה הכלי להעביר את דברי התורה. וכמובן שרק אדם תורני  יוכל להבין כפי שצריך את החומר ולהעבירו באופן מדוייק.

2.תרגום ע"י מי שמכיר כיצד קהל היעד נוהג להתבטאות:

בקהל יעד דתי או יהודי כללי, נוהגים לומר "Israel" (כשמדברים על מה שקורה כאן בארץ.)

אבל קהל יעד חרדי או חסידי אמריקאי, נוהגים לומר דווקא "Eretz Yisroel"


בקהל יעד חרדי או חסידי, ניתן לשלב הרבה מילים בעברית או באידיש, הכתובים באותיות אנגלית. אבל, צריך לגדול באמריקה כדי לדעת איזו מילים ומושגים ידועים, ואילו מילים ומושגים חייבים לתרגם ממש לאנגלית אמיתית.

בקהל יעד ספרדי, צריך להקפיד לאיית לפי ההתבטאות הספרדית: Shabbat ולא Shabbos.  
רוצים תרגום תורני? לחצו כאן ליצור קשר:
 

bottom of page