top of page
options.gif

תרגום חרוזים וספרי ילדים

Screenshot 2020-07-29 10.34.07.png

תרגום חרוזים לאנגלית בלי לפגוע בחריזה- אפשרי?

אפשרי. הכיצד? מתרגם פרפקציוניסט 
מתרגם את הקטע בלי להתפשר על שמירת דיוק והיצמדות לסגנון העברית, ומצד שני בלי לוותר על איכות החריזה, הכוללת גם חרוזים וגם שמירה על קצב.

1. דיוק והיצמדות לסגנון העברית

יש נטייה לוותר על ה"דבקות במקור" כשרוצים לתרגם בחרוזים. הסיבה הפשוטה היא: כדי שיהיה יותר קל למצוא חרוז מוצלח...
צריך להתגבר על נטייה זו ולהיצמד למקור העברית. תהליך התרגום חרוזים לאנגלית הינו:

א. בוחרים מילים באנגלית שמבטאים את המסר של העברית, גם אם עדיין אין לנו רעיון כיצד למצוא להן חרוז: רושמים שניים/שלושה מילים נרדפות שקולעות בדיוק לעברית, ומוותרים על מילים נרדפות שמאבדים את המשמעות של העברית.
ב. מתרגמים את המשפט הבא, ומנסים לבחור מילה שמחרזת עם אחד מהשניים/שלושה מילים נרדפות שרשמנו, מהמשפט הקודם. כשאי אפשר למצוא חרוז, מנסים להפוך את סדר המילים של המשפט הראשון או של המשפט השני. לדוגמא: במקום "הוא הלך לחנות/סופר/מרכז קנייה" הופכים את המשפט: "לחנות הוא הלך/צעד/שם פעמיו"
ג. לאחר תרגום הכל, חייבים לקרוא שוב את הכל מההתחלה לבדוק שהכל נשמע זורם וטוב, ולבדוק את הקצב. כשיש משפטים שלא באותו האורך, זה בכלל לא יישמע חרוז, אלא שני משפטים. בכלל לא ישימו לב שהם מתחרזים...


 

roshamerikaei40_11.gif
לקחים מהלקוחות
roshamerikaei40_11.gif

צאתי מרוצה שהתרגום יצא קולע לחרוזים בעברית, והמשמעות של הסיפור נשמרה."

רותם שם טוב, theatrotem

"It's an utter pleasure working with Rivka! Her joy and enthusiasm for every project is contagious!

When I needed an essay I wrote to be magically transformed into a meaningful rhyming poem, Rivka did the magic! She is such a natural at rhyming, for any age level.

I highly recommend working with Rivka for any of your rhymes!"

התרגום: 

"אני מאוד נהנית מהאנרגיה המדבקת והתלהבות של ראש אמריקאי בכל פרויקט! כשהיה לי צורך לקחת חיבור שכתבתי ואיכשהוא להפוך אותו לשיר בחרוזים מלאת משמעות, ראש אמריקאי עשתה את זה, על הצד הטוב ביותר! החריזה היא משהו טבעי אצלה, לכל גיל. אני ממליצה את ראש אמריקאי לכל צורכי החריזה שלכם!" 

חנה גמליאל, www.myparochet.com

bottom of page