options.gif

מחירון

מחירון תרגום תורני

תרגום לאנגלית:

כולל: תרגום מסמך, אתר, דף נחיתה, קמפיין במייל, פרוספקט, מודעה, ספר

  • דף יחיד/עד 250 מילים: 100 שח

קופירייטינג באנגלית (כלומר- כתיבה שיווקית. כתיבה מאפס)

כולל: יצירת אתר, מודעה, קמפיין במייל, דף נחיתה, פרוספקט ברושור

  •  עד 250 מילים: 300 שח

  • שם ללוגו: 300 שח 

הגהה ועריכה לשונית באנגלית:

  • תלוי לפי רמת הכתיבה.

45_23.gif

מ"מ* ללא מע"מ

*מקבלים מחיר

'אנחנו 'עוסק פטור

כלומר

אתם לא משלמים מע"מ

אבל כן מקבלים קבלה

46_21.gif